Lip
29

GRYFICKI  FESTIWAL SZACHOWY GRYFICE, 8–15.09.2019


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Gryfickim Festiwalu Szachowym, podczas którego chcemy pokazać wartość gry w szachy jako narzędzia kształtującego myślenie i charakter.

Pragniemy przy tym połączyć doświadczenia ludzi różnych pokoleń.

Stwarzamy też okazję do refleksji nad rolą strategicznego myślenia w naszym życiu.

1.  Cele:

 • umożliwienie szachistom zdobycia wyższych kategorii szachowych
 • popularyzacja szachów
 • promocja gryfickiego szkolnictwa
 • promocja myślenia strategicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • promocja miasta Gryfice i Ziemi Gryfickiej
 • integracja pokoleń
 1. Organizator: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach

3.  Współorganizatorzy:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Szach” w Gryficach
 • Portal pl
 • Centrum Edukacyjne Top Link Gryfice
 • Uczniowski Klub Sportowy Top Link Gryfice

4.  Partnerzy i sponsorzy:

 • Burmistrz Gryfic
 • Starostwo Powiatowe w Gryficach
 • pl
 • Browar Folga w Gryficach
 • Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol w Gryficach
 • Nadmorska Kolej Wąskotorowa
 1. Patronat medialny: pl

www.egryfice.pl/gryficki-festiwal-szachowy

 1. Termin: 8–15.09.2019 r.
 2. Miejsce: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach, 72–300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34, sala 101

8.  Turnieje:

 • Preludium festiwalu: turniej błyskawiczny na gryfickim rynku, tempo: 3’+2”
 • A1, A2: turnieje kołowe z normą kandydata na mistrza i I kategorię, tempo: 90’/40 posunięć +30’+30” na posunięcie
 • B: Turniej kołowy na II i III kategorię, tempo – 90’+30”
 • C: Turniej szwajcarski na IV kategorię
 • Epilog: turniej open szachów szybkich, tempo – 10’+5”.

Turnieje A i B oraz szachów szybkich są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

Uczestnicy turniejów A1 i A2 będą uszeregowani wg rankingu FIDE z dnia 1.08.2019 r.  Osoby „nieparzyste” grają w turnieju A1, a osoby „parzyste”   w turnieju A2.

Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do każdego turnieju jednej osoby nie spełniającej warunków uczestnictwa, jeżeli nie spowoduje to zna- czącego utrudnienia uzyskania kategorii szachowej.

Podczas partii kontakty dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolone są tylko w obecności sędziego.

9.  Uczestnictwo:

W turniejach uczestniczyć mogą  wszyscy  chętni  szachiści,  bez  względu na wiek, w ramach limitu miejsc na każdy turniej, po uzgodnieniu udziału z organizatorem w terminie do 10 sierpnia. Wymóg zgłoszenia do 10 sierpnia nie dotyczy turniejów: błyskawicznego i szachów szybkich.

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę www.chessarbiter.com.

Bezpośredni kontakt: Wojciech Kwocz, tel. +48 733-478-957.

 Dyrektor Festiwalu: Grażyna Maniak – ZPSB.

11.  Wicedyrektorzy Festiwalu:

 1. Sędzia główny: Kazimierz Łaszewski – National Arbiter

13.  Witryny internetowe:

14.  Szczegółowy terminarz (turnieje: A1, A2, B):

 • Przyjazdy: od 8.09.2019 (bursa dostępna od 14.00).
 • Odprawa techniczna: 09.2019 r., godz. 20.00 na sali gry, nr 101.

 

Data Wydarzenie
Niedziela                8.09. Turniej błyskawiczny:                 godz. 16.00 Plac Zwycięstwa w Gryficach
Poniedziałek           9.09. A1, A2, B: I runda                      godz.   9.00

A1, A2, B: II runda                    godz. 16.00

Wtorek                   10.09. A1, A2, B: III runda                   godz.   9.00

A1, A2, B: IV runda                    godz. 16.00

Środa                     11.09. A1, A2, B: V runda                     godz.   9.00
Czwartek                12.09. A1, A2, B: VI runda                    godz.   9.00

A1, A2, B: VII runda                   godz. 16.00

Piątek                     13.09. A1, A2, B: VIII runda                 godz.   9.00

Turniej C                                    godz. 14.00

Sobota                   14.09. A1, A2, B: IX runda                    godz.   9.00

Turniej C                                    godz.   9.00

Ceremonia zamknięcia –     ok.  godz. 14.00

Niedziela                15.09. Turniej szachów szybkich:          godz. 10.00

Turniej C odbędzie się w Centrum Edukacji Top Link, Gryfice, ul. Kościuszki 19.

15.  Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową PZSzach.): 

 • Turnieje A: wpisowe 50
 • Turniej B: wpisowe: 50
 • Turniej C: wpisowe: 20

16.  Informacje dodatkowe: 

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad ry- walizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

 • uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik był uzgodniony przed rozpoczęciem gry; ocena tego, co jest dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego;
 • w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podej- rzenie, że zawodnik korzysta z pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

17.  Informacje o hotelach: 

Dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za noclegi w terminie do 15.08.2019

przelewem na konto ZPSB: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544, z dopiskiem „Gryficki Festiwal Szachowy”.

Zapłacone wpisowe i opłata za noclegi nie podlegają zwrotowi.

Głównym miejscem noclegu organizatora jest Bursa ZPSB – Gryfice,

 1. Piłsudskiego 34; w tym samym budynku, gdzie mieści się też sala gry.

 Rezerwacja: tel. 91 38 77 098 ; e-mail: gryfice@zpsb.pl

Cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 60 PLN brutto od osoby dziennie. Cena zakwaterowania  w  pokoju  dwuosobowym  wynosi  35 PLN brutto od osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka. Istnieje możliwość dokwaterowania dodatkowej osoby (dwuosobowa wersal- ka) w cenie 20 zł.

Informujemy o możliwości zakwaterowania w gryfickich hotelach – bez dodat- kowych opłat na rzecz organizatora. Prosimy o powołanie się na I GFS.

 • Browar Folga, 72-300 Gryfice, Nowy Świat 8

 www.browarfolga.pl, +48 531 790 144

 • Kapitol, 72-300 Gryfice, ul. Niepodległości 48

 www.kapitol-gryfice.com/pokoje.html

18.  Nagrody: 

Grupa A1

 • I miejsce – 600 PLN
 • II miejsce – 300 PLN
 • III miejsce – 200 PLN
 • IV miejsce – 100 PLN
 • V miejsce –   50 PLN
 • Grupa A2
 • I miejsce – 600 PLN
 • II miejsce – 300 PLN
 • III miejsce – 200 PLN
 • IV miejsce – 100 PLN
 • V miejsce –   50 PLN
 • Grupa B
 • I miejsce – 300 PLN
 • II miejsce – 150 PLN
 • III miejsce – 100 PLN
 • IV miejsce –   50 PLN

Grupa C – Nagrody rzeczowe

Trzy nagrody za trzy najpiękniejsze partie festiwalu – po 100 PLN każda. Zainteresowani zawodnicy przedstawiają Sędziemu Głównemu zapis partii wraz z uzasadnieniem.

Uwagi

 • Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 12 lat uczestniczące w I Gryfickim Festiwalu
 • Wysokość nagród podana jest w kwotach Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku.

Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

 • Przy dzieleniu miejsc nagrody są dzielone.

Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia I Gryfickiego Festiwalu szachowego przepadają. 

 1. Imprezy towarzyszące 

Podczas festiwalu odbędą się imprezy towarzyszące, m.in.:

 • Turniej błyskawiczny
 • Turniej „na komendę” (białe – ruch; czarne – ruch)
 • Symultana z mistrzem międzynarodowym (z zegarami)
 • Prelekcja dla rodziców i nauczycieli na temat wartości szachów
 • Wieczorne pokazy filmów szachowych
 • Konkurs gier matematycznych i logicznych
 • Turniej kręgli w Centrum Rozrywki Rodzinnej Kapitol
 • Rozmowy szachowe z degustacją lokalnego piwa w Browarze Folga
 • Przejazd kolejką wąskotorową (z partią konsultacyjną po drodze)
 1. Ubezpieczenie: Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

21.  Postanowienia końcowe 

 • Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem pos- tanowień niniejszego Komunikatu
 • W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym komunikacie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sporto- wych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego na- leży do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).
 • Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy- rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Orga- nizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania mate- riałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział pod opieką rodziców lub opiekunów.
 • Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla uczestników.
 • W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem należy stosować przepisy kodeksu szachowego; w kwestiach spornych wyłączność in- terpretacji posiada sędzia główny zawodów. Organizatorzy nie odpo- wiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie

Dyrektor Festiwalu – prof. Grażyna Maniak

URL Trackback

Trackback - notka

Dodaj komentarz

Musisz sięzalogować aby móc komentować.

 • Szukaj:
 • Nadchodzące wydarzenia

 • Odnośniki

 • Skąd przychodzą

  Free counters! Licznik działa od 29.02.2012
 • Ranking na żywo

  2700chess.com for more details and full list 2700chess.com for more details and full list
 • Codzienne zadania

  Play Computer
 • Zaprenumeruj ten blog

  Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

  Dołącz do 170 pozostałych subskrybentów

%d bloggers like this: