wrz
27
Serdecznie zapraszam do udziału w 38. Międzynarodowym Memoriale Szachowym Ludwika Zamenhofa.
Termin: 27-31 grudnia 2019 r.
Miejsce: Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród Białystok.
Fundusz nagród pieniężnych: 50000 PLN.
Szczegóły w załączniku.
Proszę o rozpowszechnienie komunikatu wśród znajomych szachistów, działaczy i rodziców.
Pozdrawiam i zapraszam.
Leszek Zega
////////////////////////////////////
ORGANIZATOR
 Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10, www.podlzwszach.net
 MUKS Stoczek 45 Białystok
15-757 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, fax 85 654 00 49, www.stoczek45.pl
PATRONAT HONOROWY
 Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka
 Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki
 Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski
TERMIN
27-31.12.2019 roku
MIEJSCE
Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 6, tel. +48 85 675 66 11, www.hotelpodlasie.pl
STRONA INTERNETOWA / FACEBOOK
www.stoczek45.pl/zamenhof
www.facebook.com/Stoczek45
GRUPY TURNIEJOWE
Open A Open B Open C Open D
ELO >2000 ELO 1600-2000 ELO <1600 i bez ELO ELO <1300 i bez ELO
 Obowiązuje ranking wg listy FIDE z dnia 01.12.2019 r.; w grupach A, B i C ranking szachów
klasycznych, w grupie D ranking szachów szybkich.
 Organizator ma prawo dopuścić do udziału nie więcej niż 10 zawodników z niższym
rankingiem w open A (od 1900 do 1999) i w open B. Zawodnicy ci płacą wpisowe wyższe o
50%.
WPISOWE
 Opłaty należy dokonać do dnia 15.12.2019 r. na rachunek MUKS Stoczek 45 Białystok
Bank Pekao SA Oddział Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7
Nr IBAN: PL 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898, Kod BIC – PKOPPLPW
 Osoby, które nie opłaciły wpisowego w terminie zostaną usunięte z listy startowej.
 Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, grupa turniejowa
Open A Open B Open C Open D
180 PLN 150 PLN 120 PLN 90 PLN
 Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
 Wpisowe nie podlega zwrotowi.
SYSTEM GRY
Open A Open B Open C Open D
90 minut na partię
+ 30 sekund na pos.
90 minut na partię
+ 30 sekund na pos.
30 minut na partię
+ 30 sekund na pos.
15 minut na partię
+ 15 sekund na pos.
2
 System szwajcarski na dystansie 9 rund.
 O zajętym miejscu decyduje: 1. Suma zdobytych punktów; 2. Buchholz cut 1; 3. Buchholz;
4. Liczba zwycięstw; 5. Bezpośredni pojedynek; 6. Ranking średni przeciwników – 1.
 Dopuszczalne czas spóźnienia na rundę wynosi 30 minut.
HARMONOGRAM
Data Open A, B Open C Open D
27.12.2019
piątek
Otwarcie – 9:45
Runda 1 – 10:00
Runda 2 – 16:00
Otwarcie – 9:45
Runda 1 – 10:00
Runda 2 – 12:15
Runda 3 – 14:30
28.12.2019
sobota
Runda 3 – 10:00
Runda 4 – 16:00
Runda 4 – 10:00
Runda 5 – 12:15
Runda 6 – 14:30
29.12.2019
niedziela
Runda 5 – 10:00
Runda 6 – 16:00
Runda 7 – 10:00
Runda 8 – 12:15
Runda 9 – 14:30
Zakończenie – 17:00
30.12.2019
poniedziałek
Runda 7 – 10:00
Runda 8 – 16:00
Otwarcie – 9:45
Runda 1 – 10:00
Runda 2 – 11:00
Runda 3 – 12:00
Runda 4 – 13:30
Runda 5 – 14:30
31.12.2019
wtorek
Runda 9 – 9:00
Zakończenie – 13:30
Runda 6 – 9:00
Runda 7 – 10:00
Runda 8 – 11:00
Runda 9 – 12:00
Zakończenie – 13:30
Zawodnicy, którzy mają uregulowaną opłatę startową (OK na liście startowej) nie muszą
dodatkowo potwierdzać obecności.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do turnieju należy przesłać w terminie do 15.12.2019 r. na adres leszeg@wp.pl lub
w serwisach turniejowych:
Open A http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5277/
Open B http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5246/
Open C http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5247/
Open D http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5248/
Zawodnicy zgłoszeni po terminie mogą zostać przyjęci do turnieju pod warunkiem wolnych
miejsc i wpłaty opłaty startowej podniesione o 50%.
NAGRODY
Pula nagród pieniężnych – 50 000 PLN
3
Nagroda Open A Open B Open C Open D
1. miejsce 6000 3000 1500 1000
2. miejsce 4000 2000 1000 800
3. miejsce 3000 1500 750 700
4. miejsce 2000 1000 600 600
5. miejsce 1500 800 500 500
6. miejsce 1200 600 400 400
7. miejsce 1000 500 300 300
8. miejsce 800 400 200 200
9. miejsce 600 300 150 150
10. miejsce 500 250 150 150
11. miejsce 400 200 100 100
12. miejsce 300 200 100 100
Kobieta – 1. miejsce 600 300 200 200
Kobieta – 2. miejsce 400 200 100 100
Junior U-18 300 200 100 100
Junior U-14 300 200 100 100
Junior U-10 300 200 100 100
Senior 60+ 300 200 100 100
ELO 2201-2300 300
ELO 2101-2200 300
ELO do 2100 300
ELO 1801-1900 200
ELO 1701-1800 200
ELO do 1700 200
ELO 1301-1400 100
ELO 1201-1300 100
ELO 1101-1200 100 100
ELO 1001-1100 100 100
bez ELO 100 100
 Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w PLN.
 Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto.
 Nagrody do kwoty 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród
wynosi 10%.
 Nagrody nie są dzielone.
 Zawodnik ma prawo otrzymać maksymalnie dwie nagrody. Przy większej liczbie nagród,
zdobywa dwie najwyższe; jeśli ich wartości są jednakowe, to otrzyma nagrody w
kolejności: klasyfikacja generalna, grupa juniorska, kobieta, grupa rankingowa.
 Nagrody dla kobiet i w grupach wiekowych oraz rankingowych będą wypłacane pod
warunkiem rywalizacji w danej grupie minimum 3 zawodników.
 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na zakończeniu Memoriału.
 Puchary i medale za miejsca I-III we wszystkich grupach.
 Dyplomy dla uczestników otrzymujących nagrody pieniężne.
4
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
 Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród
Bezpośrednie połączenie komunikacją miejską z dworca PKP/PKS
Internet Wi-Fi
Bezpłatny duży parking dla uczestników turnieju
Liczba miejsc ograniczona
 Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi od osoby:
Rodzaj
pokoju
Pakiet nocleg + śniadanie
przyjazd 26.12.2019
wyjazd 31.12.2019
Pakiet nocleg + pełnie wyżywienie
od kolacji 26.12.2019
do obiadu 31.12.2019
1-osobowy 145 PLN/osoba x 5 dób = 725 PLN 185 PLN/osoba x 5 dób = 925 PLN
2-osobowy 90 PLN/osoba x 5 dób = 450 PLN 140 PLN/osoba x 5 dób = 700 PLN
3-osobowy 90 PLN/osoba x 5 dób = 450 PLN 140 PLN/osoba x 5 dób = 700 PLN
4-osobowy 90 PLN/osoba x 5 dób = 450 PLN 140 PLN/osoba x 5 dób = 700 PLN
 Możliwość dokupienia wyżywienia na miejscu najpóźniej do godz. 9:30 w dniu realizacji
zamówienia: obiad 30 PLN/szt., kolacja 30 PLN/szt.
 Nocleg ze śniadaniem, obiadem i kolacją: 26.12.2019 r. przyjazd – zakwaterowanie w
Hotelu Podlasie możliwe od godz. 16:00; wykwaterowanie do godz. 11:00 w dniu
31.12.2019 r.
 Brak możliwości rezygnacji z noclegów i posiłków oraz zwrotu wpłaconej kwoty
(anulowanie pobytu).
 Rezerwacje zakwaterowania i wyżywienia będą przyjmowane przez recepcję Hotelu
Podlasie, tel. +48 85 675 66 00, e-mail: recepcja@hotelpodlasie.pl korzystając z
Formularza rezerwacyjnego (załącznik).
 Rezerwacja w miarę wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń poszczególnych
uczestników, rezerwacja jest ważna 7 dni od momentu przesłania prośby o rezerwację do
Hotelu Podlasie, następnie potwierdzona wpłatą zaliczki 50% wartości rezerwacji.
Ostateczne rozlicznie rezerwacji do 10.12.2019 r.
 Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do dnia 10 grudnia 2019 r. na
rachunek bankowy: Hass Wasiluk Sp. J., ul. Boczna 1, 15-181 Białystok; konto nr 91 2490
0005 0000 4520 7913 8644, kod SWIFT – ALBPPLPW; dopisek: Memoriał Zamenhofa
(imię i nazwisko uczestnika turnieju) pakiet z pełnym wyżywieniem lub Memoriał
Zamenhofa (imię i nazwisko uczestnika turnieju) pakiet nocleg ze śniadaniem.
KONTAKT
Sędzia główny: Leszek Zega – leszeg@wp.pl tel. kom. +48 722 334 038
////////////////////////////////////
WARUNKI SPECJALNE
 Zwrot wpisowego dla zawodników zaproszonych na koszt organizatora.
 Bezpłatne zakwaterowanie oraz śniadania w terminie 26-31.12.2019 r. dla zawodników
zaproszonych na koszt organizatora.
 Wyżywienie (lub rekompensata faktury) w terminie 27-31.12.2019 r. dla zawodników
zaproszonych na koszt organizatora.
 Warunkiem koniecznym otrzymania warunków specjalnych jest rozegranie wszystkich
rund (lub wygranie walkowerem w przypadku niestawienia się przeciwnika).
5
INFORMACJE DODATKOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do powyższego komunikatu.
 Zawodnicy i osoby towarzyszące na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Istnieje możliwość otrzymania faktur; osoby zainteresowane proszone są o przesłanie
pełnych danych do faktury na adres leszeg@wp.pl
 W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 Wszystkie turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
 Zawodnik zagraniczny, który rejestruje się, aby uczestniczyć w turnieju FIDE powinien
posiadać swój FIDE ID (FIN).
 Nieletni uczestnicy przez cały czas muszą znajdować się pod opieką uprawnionej osoby
dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów.
 Zabrania się zawodnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w
tym czasie jakichkolwiek rozmów z innymi zawodnikami oraz z osobami postronnymi i
opiekunami, także w kwestii propozycji remisowej w swojej partii czy też u konkurentów.
 Za zdolność zawodników do startu w zawodach (aktualne badanie lekarskie)
odpowiedzialne są kluby lub rodzice zawodników.
 Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
komunikatu.
 Akceptując komunikat uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz
publikacji jego wyników.
 Akceptując komunikat uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach
społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i
honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Materiały tam zamieszczone
mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.
 Dojazd do miejsca zawodów autobusami komunikacji miejskiej liniami 6, 13, 18.
 W sprawach spornych, nie objętych komunikatem, decyduje organizator.
 Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Leszek Zega
Prezes Podlaskiego Związku Szachowego
w Białymstoku

URL Trackback

Trackback - notka

Dodaj komentarz

Musisz sięzalogować aby móc komentować.

 • Szukaj:
 • Nadchodzące wydarzenia

  sie
  17
  sob.
  2024
  całodniowy Polanica Zdrój
  Polanica Zdrój
  sie 17 – sie 25 całodniowy
  Więcej informacji na stronie PZSzach: https://pzszach.pl/2024/07/17/jubileuszowy-festiwal-w-polanicy-zdroju/    
  wrz
  10
  wt.
  2024
  całodniowy Olimpiada w Budapeszcie
  Olimpiada w Budapeszcie
  wrz 10 – wrz 23 całodniowy
  Tegoroczna olimpiada szachowa odbędzie sie w Budapeszcie.
  lis
  20
  śr.
  2024
  całodniowy FIDE World Championship 2024
  FIDE World Championship 2024
  lis 20 – gru 15 całodniowy
  Mecz o  mistrzostwo świata: Ding Liren – Gukesh D Więcej informacji: Szachy w moim życiu.: Mistrzostwa Świata odbędą się w Singapurze! (konikowski.net)    
 • Odnośniki

 • Skąd przychodzą

  Free counters! Licznik działa od 29.02.2012
 • Ranking FIDE na żywo

 • Codzienne zadania

  Play Computer
 • Zaprenumeruj ten blog przez e-mail

  Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

%d bloggers like this: